روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

شرایط ثبت نام در نیمسال تابستان 87-86


1- تسویه حساب مالی تا پایان نیمسال دوم 87-86
2- واریز مبلغ بطور علی الحساب برای رشته های هر دانشکده به ترتیب :

دانشکده فنی و مهندسی    000/000/2 ریـال

دانشکده کشاورزی  000/000/2 ریال

دانشکده انسانی         000/000/1 ریـال

حساب جام شماره 90/2743101 بانک ملت با کد شناسه  قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت سراسر کشور و ثبت در امور مالی حداقل 24 ساعت قبل از روز انتخاب واحد
3-مراجعه به سایت دانشگاه...

[ دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧ ] [ ۸:٢۱ ‎ق.ظ ] [ روابط عمومی ]
Design By : shotSkin.com