روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

جناب آقای دکتر حسینچی معاونت محترم آموزشی باتفاق مدیران کل از واحد ساوه بازدید نمودند.

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در روز پنجشنبه 3/2/1388 جناب آقای دکتر حسینچی  معاونت محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی باتفاق  جناب آقای دکتر دیندار مدیر کل دفتر استخدام و جناب آقای دکتر گیوریان مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزش از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه بازدید نمودند.

در این بازدید ریاست دانشگاه باتفاق معاونین از ایشان و همراهان استقبال نموده و سپس در سالن کنفرانس دانشگاه پیرامون مسائل جاری دانشگاه گفتگو نمودند.

 

احمد پیمانی

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

| پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۳:٤٧ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com