روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در کنفرانس بین المللی Biochemistry of Eezercise  در کشور کانادا پذیرفته شده است.

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با توجه به گزارش معاونت محترم پژوهشی این دانشگاه مقاله ای تحت عنوان« اثر افزایش موجودیت اسید چرب آزاد بر متابولیسم کربوهیدرات هنگام فعالیت ورزشی » توسط آقای مجتبی ایزدی عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در کنفرانس بین المللی کشور کانادا پذیرفته شده است.

 

احمد پیمانی

مدیر روابط عمومی دانشگاه

| دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸ | ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com