روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دو مقاله توسط دو تن از دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان درمجله بین المللی ISI به چاپ رسیده و همچنین یک مقاله توسط یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در کنفرانس بین المللی کشور کانادا پذیرفته شده است که بشرح ذیل می باشد:

مقاله ای تحت عنوان

  Microstructhural and Mechanical characteric terization of high energyball milled and sintered wc-lowt % co – Xtac nano powders توسط آقای مرتضی محمودان عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد ساوه در مجله  بین المللی «Refractory metals & Hard Materials» دارای شاخص ISI  به چاپ رسیده است

 

مقاله ای تحت عنوان

  Analysis of The effect of reinforcement particles on the compressibility of AL – sic Composite powders using a neural network model    توسط آقای حمیدرضا حفیظ پور دانشجوی عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد ساوه در مجله بین المللی «Material and Design»دارای شاخص ISI  به چاپ رسیده است

 

مقاله ای تحت عنوان

  « تاثیر شرایط آسیا بر روی تشکیل نانو کامپوزیت AL203 – Fe – AL با روش آلیاژسازی مکانیکی» توسط آقای محمد ذاکری عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در کنفرانس بین المللی «Fundemental of Mechanochemical Technogies» در کشور کانادا پذیرفته شده است.

 

 

احمد پیمانی

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

 

 

 

 

 

 

| دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸ | ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com