روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مقاله ای تحت عنوان «یک تاکسونومی جدید برای الگوریتم pso» توسط آقای دکتر داود صدیقی زاده عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در کنفرانس بین المللی

" International conference on Automation technology"

در کشور یونان پذیرفته شده است.

 

احمد پیمانی

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

| یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ | ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com