روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

برنامه زمانبندی ثبت نام تابستان 88-87  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

سه شنبه 16/4/1388 ورودی 85 و ماقبل کلیه رشته ها از ساعت 9 الی 12   و 14 الی 8 صبح روز بعد

چهارشنبه 17/4/1388 ورودی 86 دانشکده انسانی ، دانشکده کشاورزی ، دانشکده فنی و مهندسی شهرک دانشگاهی

پنجشنبه18/4/88 ورودی 86 دانشکده فنی فلسطین(سایت مرکزی) از ساعت 9 الی 12 و 14 الی8 صبح روز بعد

جمعه19/4/88 وریدی 87 دانشکده فنی فلسطین(سایت مرکزی) از ساعت 9الی 12 و 14الی 8 صبح روز بعد

شنبه 20/4/88 ورودی 87 دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده فنی و مهندسی شهرک دانشگاهی از ساعت 9الی 12 و 14الی 8 صبح روز بعد

یکشنبه21/4/88 انتخاب واحد برای دانشجویانی که کلاس های آن ها به حد نصاب نرسیده است

 

 

 

همچنین شماره حسابهای دانشگاه جهت واریز شهریه بشرح ذیل می باشد:

سیبا ملی 0103508507003

ملت90/2743101

ملی (سنتی)1010

صندوق رفاه 1008

امور خوابگاهها 1024

| چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸ | ۳:٥۸ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com