روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی پیشگام در ترویج فرهنگ اسلامی در مراکز آموزش عالی

دانشگاه آزاد اسلامی تجلی دانایی و نماد پویایی

دانشگاه آزاد اسلامی آرمان ایرانی برای جهانی شدن

دانشگاه آزاد اسلامی پهنه خلاقیت و نو آوری و توانگری

دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر تعالی و پیشرفت

دانشگاه آزاد اسلامی گسترش مرزهای دانش و پژوهش

دانشگاه آزاد اسلامی اعتلای فرهنگی و اعتدال آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی بستر سازی برای توسعه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی پیشگامی بخش دولتی در آموزش عالی

دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی به وسعت ایران برای جوانان ایرانی

دانشگاه آزاد اسلامی پلی بین دانشگاه و جامعه

دانشگاه آزاد اسلامی سیمای رشد و بالندگی

دانشگاه آزاد اسلامی خود باوری برای خود کفایی

دانشگاه آزاد اسلامی ربع قرن بالندگی

دانشگاه آزاد اسلامی گامی بلند به سوی آینده

دانشگاه آزاد اسلامی نتیجه ایمان و خود باوری

دانشگاه آزاد اسلامی تحقق فرمان امام(ره) برای آموزش همگانی

دانشگاه آزاد اسلامی آرمان ایرانی برای جهانی شدن

دانشگاه آزاد اسلامی پهنه خلاقیت و نو آوری و توانگری

دانشگاه آزاد اسلامی دانش برای همه

دانشگاه آزاد اسلامی پاسخی به نیاز نسلها

دانشگاه آزاد اسلامی بستر ساز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

| چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧ | ٥:٠٩ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com