روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برنامه زمانبندی ثبت نام  نیمسال اول 89-88 دانشجویان این واحد دانشگاهی از طرف معاونت  آموزشی اعلام گردید .

این برنامه در سایت www.anasaveh.com و همچنین در وبلاگ روابط عمومیpr246.persianblog.ir درج گردیده است.

لازم به توضیح است ثبت نام از طریق اینترنت از تاریخ 14/6/1388 آغاز و تا 26/6/1388 صورت می گیرد و مراحل ثبت نام بشرح ذیل است:

روش انتخاب واحد در هر نیمسال

پرداخت وجه از طریق سامانه الکترونیکی بانک ملت یا بانک ملی

پرداخت وجه از طریق دستگاهای ATM و به صورت انتقال الکترونیکی

پرداخت به صورت سنتی و مطابق روش نیمسالهای گذشته

روش اول

مراجعه به Web Site دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به آدرس: www. iau-saveh.ac.ir   و انتخاب گزینه ثبت نام اینترنتی 

انتخاب گزینه پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی ، در این حالت کل وجه ثبت نام دانشجو با مانده بدهی آن از نیمسال قبل مشخص می‌شود(بدهی قبلی + شهریه ثابت)

گزینه ورود به سایت بانک ملی را انتخاب کرده و شماره کارت 16 رقمی و شماره رمز (دوم ) و شماره CVV2 وارد نمائید در اینصورت اگر عملیات موفق آمیز باشد و دانشجو در حساب ملی کارت  خود به اندازه شهریه اعلام شده موجودی داشته باشد انتقال وجه انجام می‌شود و پیغامهای آن‌درصفحه ظاهرخواهدشد.

از سایت بانک ملی خارج شده و به صفحه ثبت نام برگردید تا مراحل ثبت نام  تکمیل گردد. این پورسه الزامی است و در صورتیکه مستقیماً‌ از صفحه بانک بدون برگشت به صفحه دانشگاه خارج شوید اسناد مالی پرداخت شما ثبت نخواهد شد.

روش دوم

در این روش بدون مراجعه به صفحه پرداخت وجه الکترونیکی می‌توانید از طریق یک دستگاه ATM(عابر) بانک ملت و کارتهای طرح شتاب معادل وجه اعلامی (بدهی قبلی + شهریه ثابت) در سایت دانشگاه را به حساب جام بانک ملت به شماره 2743101/90  واریز و انتقال دهید . سپس شماره تراکنش راکه روی فیش دریافتی از دستگاه ثبت شده است را با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس:  www. iau-saveh.ac.ir

و انتخاب گزینه « پرداخت با دستگاه ATM» ثبت نموده رسید آن را نزد خود تا تکمیل مراحل نهایی ثبت نام نگه دارید. سپس مراحل انتخاب واحد را از منوی ثبت نام انجام و تاییدیه انتخاب واحد خود را دریافت نمایید.

روش سوم

مطابق ترمهای گذشته با مراجعه به بانک داخل دانشگاه ( ملی یا ملت ) و یا هر شعبه دیگر وجه شهریه ثابت ثبت نام و بدهی قبلی خود را به حسابهای  ذیل واریز نمایید و جهت انتخاب واحد به سایت اینترنت دانشگاه مراجعه نموده و واحدهای مورد نظر را انتخاب ،ثبت و تأییدیه آن را دریافت نمایید . (مسئولیت رعایت مقررات آموزشی بر عهده دانشجو می باشد)

دانشجویانی که موارد خاصی در ثبت نام مالی و پرداخت شهریه دارند مثل  وام تخفیف و یا تقسیط باید به محل امور مالی دانشگاه مراجعه حضوری نمایند.

شماره حساب جام بانک ملت بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه     90/ 2743101  (( همراه با کد شناسه))

شماره حساب بانک ملی  کد بانک 2739 بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه   (( 1010  ))

شماره حساب سیبا بانک ملی                                    0103508507003

 

احمد پیمانی

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

 

| یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ | ۱:٠٤ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com