روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برنامه زمانبندی شده  ثبت نام با تاخیر  نیمسال اول 89-88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه از طرف معاونت آموزشی بشرح ذیل اعلام گردیده است:

چهارشنبه 1/7/1388 کلیه رشته های ورودی 84 و ماقبل سایت مرکزی فلسطین از ساعت 9 الی 13 و 19 تا 8 صبح روز بعد

                            کلیه رشته های ورودی 84 و ماقبل شهرک دانشگاهی از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

پنجشنبه 2/7/1388 کلیه رشته های ورودی 85 شهرک دانشگاهی از ساعت 9 الی 13 و 19 تا 8 صبح روز بعد

                       کلیه رشته های ورودی 85 سایت مرکزی فلسطین  از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

جمعه 3/7/1388 کلیه رشته های ورودی 86 شهرک دانشگاهی از ساعت 9 الی 13 و 19 تا 8 صبح روز بعد

                     کلیه رشته های ورودی 86 سایت مرکزی فلسطین از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

شنبه 4/7/ 1388  کلیه رشته های ورودی 87 سایت مرکزی فلسطین از ساعت 9 الی 13  و 19 تا 8 صبح روز بعد

                      کلیه رشته های ورودی 87 شهرک دانشگاهی از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

یکشنبه 5/7/1388کلیه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند - تمام وقت

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

| پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸ | ٩:٠۸ ‎ق.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com