روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

بنا به گزارش نماینده خبرگزاری ایسکانیوز واحد ساوه ، اولین کارگروه تخصصی تربیت بدنی متشکل از رؤسای شورای معاونین مناطق چهار، پنج ، هشت و دوازده و مدیر دانشجویی و مسئول تربیت بدنی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آقای مهندس سهرابیان مدیر کل محترم تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در روز دوشنبه 4/8/88 در واحد ساوه تشکیل شد . در این نشست پیرامون مسائل مختلف که به پویایی هرچه بیشتر دانشگاه آزاد اسلامی کمک کند ، بحث و تبادل نظر گردید.

اهم مسائلی که مدیر کل محترم تربیت بدنی بر آن تاکید داشتند ، ابتدا تأکیدات جناب آقای دکتر جاسبی ریاست عالیه دانشگاه جهت توسعه کمّی و کیفی تربیت بدنی بود سپس اشاره به تغییر ساختار ورزش کشور ، ساخت و ساز اماکن ورزشی ، تجهیز اماکن ورزشی بصورت استاندارد جهانی ،‌ پرداختن به ورزش همگانی و ورزش خوابگاهی ، عمومی کردن ورزش ، الگوسازی جدید در تربیت بدنی ، ‌برگزاری المپیادها ، رعایت مسایل ایمنی در اماکن ورزشی ، استفاده از قابلیتهای روابط عمومی در واحدها جهت اطلاع رسانی فعالیتهای ورزشی در سایتهای خبری در رسانه های استانی و ملی بود و نمایندگان مناطق چهاردهگانه
شرکت کننده در کارگروه نظرات و پیشنهادات مختلفی را بیان نمودند و مقرر گردید که با تدوام اینگونه جلسات ، توسعه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی هرچه بیشتر موجب سلامت جسم و روح جوانان فرهیخته ایران اسلامی را فراهم آورد.

 

احمد پیمانی

مدیر روابط عمومی و نماینده خبرگزاری ایسکانیوز واحد ساوه

 

| دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ | ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com