روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

برنامه زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 89-88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشکده فنی و مهندسی سایت مرکزی :

چهارشنبه 14/11/88 کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و  کاردانی  های پیوسته و ناپیوسته  ورودی سال 86 و ماقبل از ساعت 9 الی 13 و 19 تا 8 صبح روز بعد

چهارشنبه 14/11/88کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ورودی 85 و ماقبل از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

پنجشنبه 15/11/88 کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ورودی 86 از ساعت 9 الی 13و19 تا 8 صبح روز بعد

پنجشنبه 15/11/88 کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته ورودی 87 از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

جمعه  16/11/88 کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد  ورودی 87 از ساعت 9 الی 13 و 19 تا 8 صبح روز بعد

جمعه 16/11/88 کلیه رشته های کاردانی پیوسته و ناپیوسته ورودی 87 از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

شنبه 17/11/88 کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد  ورودی 88 از ساعت 9 الی 13 و 19 تا 8 صبح روز بعد

شنبه 17/11/88 کلیه رشته های کاردانی پیوسته و ناپیوسته ورودی 88 از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

 

دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی شهرک  دانشگاهی:

یکشنبه 18/11/88 کلیه رشته های دانشکده کشاورزی ورودی 85 و ماقبل از ساعت 9 الی 13

یکشنبه 18/11/88  کلیه کاردانی های کامپیوتر ورودی 86 و ماقبل از ساعت 9 الی 13

یکشنبه 18/11/88 کلیه رشته های دانشکده کشاورزی ورودی 86 از ساعت 14 الی 19

یکشنبه 18/11/88 کلیه کاردانی های کامپیوتر ورودی 87 و 88 از ساعت 14 الی 19

کلیه رشته های روز یکشنبه 18/11/88 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

دوشنبه 19/11/88 رشته عمران پیوسته و ناپیوسته ورودی 85 و ماقبل از ساعت9 الی 13

دوشنبه 19/11/88  کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی 86 و ماقبل از ساعت 9 الی 13

دوشنبه 19/11/88  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مکانیک و صنایع ورودی 85 و ماقبل از ساعت 14 الی 19

دوشنبه 19/11/88 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ورودی 86 و ماقبل از ساعت 14 الی 19

کلیه رشته های روز دوشنبه 19/11/88 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

سه شنبه 20/11/88 عمران پیوسته و ناپیوسته ورودی 86 از ساعت 9 الی 13

سه شنبه 20/11/88 مکانیک و صنایع ورودی 86 از ساعت 14 الی 19

کلیه رشته های روز سه شنبه 20/11/88 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

چهارشنبه 21/11/88 کلیه رشته های دانشکده کشاورزی ورودی 87 و 88 از ساعت 9 الی 13

چهارشنبه 21/11/88  کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی 87 از ساعت 9 الی 13

چهارشنبه 21/11/88  کارشناسی پیوسته کامپیوتر ورودی 87 و 88 از ساعت 14 الی 19

کلیه رشته های روز چهارشنبه 21/11/88 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

سه شنبه 2٧/11/88 عمران ورودی 87 از ساعت 9 الی 13

سه شنبه 2٧/11/88 مکانیک و صنایع ورودی 87 از ساعت 14 الی 19

کلیه رشته های روزسه شنبه 2٧/11/88 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

چهارشنبه 2٨/11/88 عمران ورودی 88 از ساعت 9 الی 13 و 19 تا 8 صبح روز بعد

چهارشنبه2٨/11/88  مکانیک و صنایع ورودی 88 از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

دانشکده علوم انسانی

یکشنبه 25/11/88 رشته های زبان انگلیسی , مدیریت دولتی ،‌روانشناسی ، علوم تربیتی و کارشناسی ارشد ورودی 86 و ماقبل از ساعت 9 الی 13 و 19 الی 8 صبح روز بعد

یکشنبه 25/11/88 رشته های زبان انگلیسی ,‌ مدیریت دولتی ،‌روانشناسی ، علوم تربیتی و کارشناسی ارشد ورودی 87 و 88 از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

دوشنبه 26/11/88 رشته های حسابداری ،‌پرستاری ،‌ادبیات ، جغرافیا ، تربیت بدنی ورودی 86 و ماقبل از ساعت 9 الی 13 و 19 الی 8 صبح روز بعد

دوشنبه 26/11/88 رشته های حسابداری ،‌پرستاری ،‌ادبیات ، جغرافیا ، تربیت بدنی ورودی 87 و 88  از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

لازم به توضیح است ثبت نام بصورت اینترنتی و از طریق سایت

 www.iau-saveh.ac.ir میسّر خواهد بود

دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرسwww.anasaveh.com   و شماره تلفنهای 2244468 2241511 2241552 2241553 با کد 0255 تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

| شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ | ٦:۳٩ ‎ق.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com