روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

در رشته والیبال:
با شرکت 10 منطقه در دو گروه 5 تیمی بصورت دوره ای آغاز و تیم منطقه 3 (مازندران) مقام ‏اول و تیم منطقه 1 (شیراز) مقام دوم و تیم منطقه 5 (ساوه و همدان) مقام سوم مسابقات را ‏کسب نمودند.

دانشجو نوشین صداقت پور از منطقه 5 به عنوان بازیکن برتر معرفی گردید.‏

تنیس روی میز:
با شرکت 11 تیم و 43 بازیکن‏
که تیم منطقه 3 مقام اول ، تیم منطقه 1 مقام دوم و تیم منطقه 11 و 5 به صورت مشترک ‏مقام سوم را کسب کردند .‏
درمسابقات انفرادی خانم سحر علینژاد و خانم آذر کیانی از منطقه 3 به ترتیب مقام اول و ‏دوم و صدیقه زر گوشی از منطقه 11 و خانم پریا رئیسی از منطقه 7 به صورت مشترک مقام ‏سوم را کسب کردند .‏

مسابقات شنا ‏:
درمسابقات تیمی :‏
تیم منطقه 4 (اصفهان ) با کسب 268 امتیاز به مقام اول ‏
وتیم منطقه 9 (خراسان) با 237 امتیاز مقام دوم ‏
وتیم منطقه 7 (سیستان و بلوچستان ) با 204 امتیاز مقام سوم مسابقات را بدست آوردند .‏
نتایج مسابقات انفرادی ‏
‏1-مسابقات انفرادی 50متر آزاد
مقام اول:مریم کاووسی از منطقه 1(فارس)‏
مقام دوم:ساناز سفید پراز منطقه 4(اصفهان)‏
مقام سوم:سپید خویفی از منطقه 9(خراسان)‏
‏100متر آزاد
مقام اول:مریم کاووسی از منطقه 1 (فارس)‏
مقام دوم:نازنین فصیحی از منطقه 4(اصفهان)‏
مقام سوم:نسیم سریع الا طلاق از منطقه 2 (زنجان)‏
‏50متر کرال پشت
مقام اول:شهلا فاتحی از منطقه 4(اصفهان)‏
مقام دوم:هما جعفریاز منطقه 7(سیستان وبلوچستان)‏
مقام سوم:زهرا دربندیاز منطقه 9(خراسان)‏
‏50×4متر مختلط انفرادی
‏ مقام اول:شهلا فاتحی از منطقه 4(اصفهان)‏
مقام دوم:سیما جعفری از منطقه7(سیستان وبلوچستان)‏
مقام سوم:ساناز سفید پر از منطقه 4(اصفهان)‏
‏200متر آزاد
مقام اول:مریم کاووسی از منطقه 1 (فارس)‏
مقام دوم:سیما جعفری از منطقه 7(سیستان وبلوچستان)‏
مقام سوم:سمن مجد از منطقه 4(اصفهان)‏
‏100متر قورباغه
مقام اول:شهلا فاتحی از منطقه4(اصفهان)‏
مقام دوم:سمیرا زحمتکش از منطقه7(سیستان وبلوچستان)‏
مقام سوم:آتنا شیروی از منطقه 9 (خراسان)‏
‏50متر پروانه
مقام اول:سمن مجد از منطقه 4(اصفهان)‏
مقام دوم:سیما جعفری از منطقه7 (سیستان وبلوچستان)‏
مقام سوم:مینا زارعی از منطقه1(فارس)‏
‏50متر قورباغه
مقام اول:سمیرا زحمتکش از منطقه 7(سیستان وبلوچستان)‏
مقام دوم:نسیم سریع الاطلاق از منطقه 2(زنجان)‏
مقام سوم:شبنم آلبو کرداز منطقه 6(خوزستان)‏
‏100متر کرال پشت
مقام اول:سمن مجد ازمنطقه 4(اصفهان)‏
مقام دوم:مینا رحمانی ازمنطقه 9(خراسان)‏
مقام سوم: هما جعفری از منطقه 7 (سیستان وبلوچستان)‏
‏50×4 متر مختلط‏
مقام اول:سمن مجدی،شهلا فاتحی،نازنین فصیحی و ساناز سفید پراز منطقه 4 (اصفهان)‏
مقام دوم: هما جعفری،سمیرا زحمتکش،سیما جعفری ونازنین اسمعیل زهی از منطقه ‏‏7(سیستان وبلوچستان)‏
مقام سوم:زهرا دربندی،آتنا شیروی،مینا رحمانی وسپیده خریفی از منطقه 9 (خراسان)‏

قهرمان قهرمانان
خانم شهلا فاتحی از منطقه 4 (اصفهان)با کسب 4مدال طلا

احمد پیمانی

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

| یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ٧:٤۳ ‎ق.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com