روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

1

علیرضا تکلو

0603337791

2

حامد فتحی دوست

2709411334

3

مهرداد سلطانی کرمانشاهی

3240508486

4

محمد        ذولف خانی

0083599118

5

ایمان      محمدی علون آبادی

5659649297

6

محمد هادی     مذهب جعفری

0453743781

7

هادی          پیلتن

0386180881

8

ابوالفضل       مرادی

0386782652

9

علیرضا        مطمئن فر

0321799828

10

مرتضی      مراغی

0603319173

11

مهرداد      خاکسار

0084684984

12

رسول       وحدت

0603248160

13

امیر مسعود    عرب کاظمی

0453365736

14

داود           دلجو

0058166637

15

مجتبی         صباحی

0079791883

16

مجتبی         محمدی

0080208444

17

میثم          لطفی

0385941420

18

سید علی       میر باقری

0011570954

19

محمد       رضا هاشمی

0602648084

20

علیرضا      ناصری

0077419677

21

مهدی       قاسم پور

0602450314

22

محمد        گلزاری

0384850634

23

اشکان         ستاره صبح

0081774311

24

هادی        پور باقر بد آبی

0078005361

25

سروش      صلواتیان

387546701

26

سجاد         امیری

2298100594

27

رضا         جمعه گر

0070320284

28

مصطفی     حاجیلو

0386332460

29

علی      مدنی کزازی

0079403352

30

صادق       نبی زاده

0603288766

| چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ | ٤:٠۸ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com