روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

اصلی/ ذخیره

1

نجمه دهقانیان مهربانی

1381644511

اصلی

2

فاطمه صدرائی

84418605

اصلی

3

الهام خشخو

0603261957

اصلی

4

عادله صبوحی

0602422345

اصلی

5

عطیه بوستان

0603317261

اصلی

6

آناهیتا خدا پناهنده

0062039644

اصلی

7

سمیرا صفری

6189986171

اصلی

8

مریم ملا حسن آبادی

84356539

اصلی

9

سمیرا محمد خانی

0078215846

اصلی

10

مرجان احمدی کندهلان

0078426227

اصلی

11

منصوره چمرم زاده

84675454

اصلی

12

معصومه مشعوف

0590046497

اصلی

13

مهسا نیوپور

0078006295

اصلی

14

نرگس خسروجردی

870503188

اصلی

15

نسرین ایرانمنش

0082163448

اصلی

16

مژده نوری نژاد

2003255427

اصلی

17

لاله کوچکی

0077087852

اصلی

18

ناهید اروجی

0590075640

اصلی

19

فاطمه عابدی مقدم

0603261744

اصلی

| چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ | ٤:٢٤ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com