روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در پی نشست اعضاء شورای اسلامی شهرستان ساوه برای انتخاب رئیس شورای اسلامی آقای مهندس دربان عضو هیأت علمی این واحد دانشگاهی را بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان ساوه انتخاب نمودند.

تعامل و همکاری این واحد دانشگاهی با نهادها و سازمانها و ادارات شهرستان ساوه موجب تسریع و تسهیل امور گردیده است و تدابیر شایسته حیدری نوری ریاست این واحد موجب گردیده است تا نگاه شهروندان ساوجی به دانشگاه بعنوان یک پایگاه ارزشمند فرهنگی و علمی باشد و با توجه به نقش موثر شورای اسلامی شهرستان امید است شاهد همکاری بیش از پیش با این نهاد ارزنده باشیم.

| یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com