روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

از آنجا که در نظر است با ایجاد فضای مطلوب در واحد های دانشگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف با فضا های آموزشی و کارگاهی دانشگاه آشنا گردند و با ایجاد انگیزه جمعیت دانشجویی را در سالهای آتی تشکیل دهند با ایجاد ارتباط و تعامل هر چه بیشتر با مدیران واحد های آموزشی و دعوت از دانش آموزان این مهم در حال تحقق میباشد در همین راستا در روزپنج شنبه 17/11/87 جمعی از دانش آموزان هنرستان شهید مهدی ناصری باتفاق مسولین آموزشگاه از فضاهای آموزشی ، کارگاهی و تاسیساتی  این واحد دانشگاهی بازدید بعمل آوردند و اطلاعات لازم و ضروری به آنان داده شد که مورد توجه خاص آنان قرار گرفت.

احمد پیمانی

مدیر روابط عمومی دانشگاه

 

 

| شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ | ۸:٤٤ ‎ق.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com