روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

                                       بمناسبت دهۀ مبارک فجر

فجر صادق بر دمید از کوهسار انقلاب                                                                                                                                         آب عرفان شد روان از جویبار انقلاب

خیمه زد شادی به شور و شوق اندر باغ  و راغ                                                                                                              گشت گلشن ، شوره زار از نوبهار انقلاب

آید از هر سو نوای بر بط و چنگ و رباب                                                                                                                      شد قلوب اهل دل ، روشن زتار انقلاب

می خورد حسرت نگارستان چین چون بنگرد                                                                                                      چین زلف و کاکل و نقش و نگار انقلاب

شد ملک ، مشّاطه گر زلف فلک را با شعف                                                                                                حور مقصورات گردید از غبار انقلاب

از وفور نور در هر رهگذر شد باورم                                                                                                                                              سر زده خورشید دیگر از دیار انقلاب

این شمیم عطر روح انگیز چون بوی جنان                                                                                                                در مه بهمن وزد از لاله زار انقلاب

ماه بهمن شد، سرافراز و مظفّر در شهور                                                                                                                           منجلی شد چون در این مه اقتدار انقلاب

تاج زرین «یدالله فوق ایدیهم» نهاد                                                                                                                          حق در این مه بر سر بنیانگذار انقلاب

در مصاف کفر و دین ، مغلوب گردید اهرمن                                                                                     دست حق در آستین در کارزار انقلاب

بانگ جاء الحقّ و محو باطل آید دمبدم                                                                                                                   بر اذن هم از یمین هم از یسار انقلاب

آن لیال عشر در فرقان و هم آن شفع و وتر                                                                                           طرفه توصیفی است الحق در وقار انقلاب

جنّدا فجر آفرینان و شهیدان وطن                                                                                                                                  جان شیرین را نمودندی نثار انقلاب

سرنگون شد کاخ کفر و خدعه های بختیار                                                                                                             چون سعادت شد قرین و بخت ، یار انقلاب

این عجب نبود ببالد بر جهان ، ایران زمین                                                                                                    چون بود ، فوج ملایک ، پرده دار انقلاب

می رسد گلبانگ تکبیر از سر گلدسته ها                                                                                                                            از لب گلگون و نای گلعذار انقلاب

مرگ بر آمریک و بر صدّامیان و انگلیس                                                                                                                     گشته ورد خاص و عام و از شعار انقلاب

راست گردیده است مو بر پیکر کاخ سفید                                                                                                         از تراوشهای مغز هوشیار انقلاب

حافظ قرآن با تجوید و لحن دلربا                                                                                                                                             خود بود ، در قلّه پر افتخار انقلاب

عزّت اسلامی و آزادی  و آزادگی                                                                                                                               جمله محصور است اندر انحصار انقلاب

شمع ما زاندیشۀ بدسیرتان  بد سگال                                                                                                                                            کم نگردد از فروغش با شرار انقلاب

گر چه روح ا... پر زد  شد به فردوس برین                                                                                                         « خامنه ای » تکیه زد بر گوشوار انقلاب

لرزه افتاده است بر مستکبرین و مترفین                                                                                                   زآتشین گفتار درّ شاهوار انقلاب

خواب آسوده نما اندر جنان ، روح خدا                                                                                                                      چون علی در صحنه است آن ذوالفقار انقلاب

ربّنا اکشف کل هَم عن امور المسلمین                                                                                                                     وانصر  الاسلام، وسعهم ثمار الانقلاب

باشد از «فخّاریان » جاوید این بیت الغزل                                                                                             باد ، بر سر ، سایه هشت و چهار  انقلاب

 

 

 

     سراینده  : ابوالقاسم فخاریان در بهمن  ماه 1387

تهیه و تنظیم : روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

 

 

| پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٧ | ٢:٠۱ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com