روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

بسم الله الرحمن الرحیم

ویجعل الرجس علی الذین لایعقلون (سوره یونس آیه 100)

و خداوند پلیدی نصیب کسانی می کند که تعقّل نمی کنند.

بین سه بیماری عمدة اجتماعی یعنی جهل و فقر و مرض ، جهل از هر سه خطرناکتر است که «خدای تعالی» در آیة شریفه فوق آنرا پلیدی نامیده است ، با داشتن فکر و اندیشة صحیح و زدودن جهل می توان کاستیها را برطرف کرد ولی با ثروت و خرج بی خردانه نمی توان کاری انجام داد . سعادتمندان واقعی در حقیقت خردمندان و یا به قول قرآن مجید اوالالباب هستند و خردمندی در پرتو برنامه ریزی دقیق و استراتژیک در جامعه حاصل می شود و ابزار  اشاعة آن آموزش و پرورش در تمام سطوح از جمله دانشگاه است.

در بخش مدیریت بازرگانی اکنون سیاست رایج اینست که کالا براساس علاقة مشتری در محلّ مورد علاقة وی تحویل شود و در مورد دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به سیاست اولیّه آن این مهم تحقق پیدا کرد که به جای نقل به مکانهای هزینه بر و قرین محرومیّتهای دانشجویان ، علم ضروری روز در محّل سکونت خانواده ها به آنها تحویل شود و این واحد دانشگاهی با توجه به محل استقرار خود به خوبی این مهم را انجام داده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به استناد شواهد و مدارک موجود یکی از مؤسسات علمی است که می تواند بر خود ببالد که از کجا شروع کرد ؟ به کجا رسید؟ و هم اکنون در چه جهتی و در جستجوی چه وسعت و مقامی قدم بر می دارد؟

این واحد در ابتدا با حداقل امکانات از لحاظ مکان ، ابزار ، آزمایشگاهها ، اساتید و دانشجویان ، شروع بکار کرد و اکنون با وسعت فزایندة خود در بین سایر واحدها به طور بارزی خودنمائی  کرده و رتبه های ارزشمندی کسب کرده است ؛ حاصل این چند سال رشد ، چه بوده است ؟ به سادگی نمی توان جواب داد. پاسخ سادة آن ارتقاء سطح دانش تئوریک و عملی جوانان این شهر ، اطراف آن و حتی نقاط دور دست کشور است ، بسیاری از کارکنان و مسئولین را به منظور انجام وظایف بهتر در رشته های مدیریت ، فنی و کشاورزی پرورش داد ، دستاوردها و موفقیّتهای دانشگاه از بدو تأسیس تاکنون انعکاس گویایی از موفقیّت این واحد دانشگاهی است ؛ از بین آنها می توان  افزایش رشته های تحصیلی تا 79رشته ، تعداد اعضاء هئیت علمی به 240 نفر ، تأسیس و راه اندازی « آموزشکده سما»  با 8 رشتة تحصیلی و 1500دانشجو ، ارتقاء درجة واحد به زودی به درجه جامع  ، ساخت و افتتاح شهرک دانشگاهی خات الانبیاء (ص) و توسعة روزافزون آن از لحاظ ساختمانها و ضرورتهای آزمایشگاهی و علمی و تعداد دانشجو و انتقال تدریجی رشته ها از داخل شهر به آن منطقة زیبا و وسیع که شاید در آینده به صورت یک مرکز علمی کم نظیر و به جاماندنی با انواع امکانات پیشرفته در آید.

 

استاد مولانیان عضو هیات علمی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ساوه

تهیه و تنظیم : روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

| شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ | ۱:٢٢ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com