برگزاری کرسی آزاد اندیشی با عنوان «آسیب شناسی اخلاق دانشجویی»

به گزارش روابط عمومی واحد ساوه به همت دفتر فرهنگ اسلامی و گروه معارف اسلامی کرسی آزاد اندیشی با عنوان " آسیب شناسی اخلاق دانشجویی " در واحد ساوه برگزار شد.

در این نشست ابتدا درباره  مطالبات مقام معظم رهبری و کیفیت اجرایی نمودن خواسته های ایشان در دانشگاه بحث و تبادل نظر و سپس از نظر آیات و روایات به آسیب شناسی اخلاق دانشجویی پرداخته شد .

/ 0 نظر / 12 بازدید