امر به معروف در جامعه از جمله واجباتی است که ضامن امنیت در جامعه می گردد.

در جلسه امر به معروف که با حضور هیأت رئیسه و ضابطین واحد ساوه تشکیل شد دکتر حیدری نوری با تقدیر از تلاش ضابطین و امرین به معروف بیان داشتند بخش مهمی از امنیت اجتماع در گرو اجرای این فریضه الهی است و آمرین به معروف باید خود عالم و عامل به معروف باشند و تلاش نمایند با زبانی ملایم در شرایط مناسب زمانی و مکانی امر به معروف نمایند تا مفسده ای ایجاد نشود.

در این جلسه با لحاظ نمودند درستورالعملهای موجود شرایط جدیدی را وضع نمودند تا این امر الهی در جامعه جاری گردد.

/ 0 نظر / 13 بازدید