تقویم آموزشی واحد ساوه در سالجاری اعلام گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، محمد فخاریان معاون آموزشی واحد ساوه اعلام نمود تقویم آموزشی سالجاری این واحد دانشگاهی با لحاظ نمودن موقعیت و شرایط دانشجویان بگونه ای که آنان بتوانند فرصت مناسب برای مطالعه امتحانات پایان ترم و نیز زمان کافی برای انتخاب واحد و دیگر موارد مورد نظر داشته باشند و با برگزاری جلسه با کارشناسان آموزش رشته های مختلف تصمیمات لازم گرفته شد و امید است به تسریع امور دانشجویان بیانجامد.

جدول زمانبندی بشرح ذیل می باشد:

شروع امتحانات نیمسال دوم از 30/3/91 تا 12/4/91

شروع انتخاب واحد نیمسال تابستان از 19/4/91 تا 23/4/91

شروع کلاسها از 24/4/91

امتحانات نیمسال تابستان از 1/6/91 تا 8/6/91

شروع انتخاب واحد نیمسال اول 92-91 از 18/6/91 تا 28/6/91

شروع کلاسها از 1/7/91

ثبت نام با تاخیر از 1/7/91 تا 3/7/91

حذف و اضافه از 8/7/91 تا 15/7/91

امتحانات نیمسال اول 92-91 از 24/10/91 تا 9/11/91

انتخاب واحد نیمسال دوم 92-91 از 19/11/91 تا 26/11/91

شروع کلاسها از 28/11/91

ثبت نام با تاخیر از 28/11/91 تا 1/12/91

حذف و اضافه از 2/12/91 تا 10/12/91

/ 0 نظر / 7 بازدید