پذیرش مقاله و معرفی استاد واحد ساوه بعنوان محقق جوان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به نقل از دکتر اقدامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه آقای دکتر علیرضا علیزاده عضو هیأت علمی این واحد دانشگاهی با ارئه مقاله در هفدهمین کنگره تولید مثل حیوانات در کشور کانادا بعنوان محقق جوان از کشورهای در حال توسعه انتخاب گردیدند.

/ 0 نظر / 10 بازدید