تشکیل ستاد گرامیداشت هفته پژوهش در واحد ساوه

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در اجرای بخشنامه صادره از طرف معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و به دنبال تشکیل دو جلسه در منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی ،  واحد ساوه جهت اجرای هرچه بهتر برگزار نمودن این مراسم بر اساس مفاد بخشنامه اعضاء ستاد را معرفی و اولین جلسه را برگزار نمود که پس از بحث و تبادل  بر اساس امکانات موجود و تجربیات سالهای گذشته تصمیمات مقتضی و شایسته ای اتخاذ شد تا با عنایت الهی دستاورد ها و فعالیتها ارزشمند دانشگاه بنحو مطلوبی منعکس گردد.

/ 0 نظر / 11 بازدید