تشکیل بیست و چهارمین جلسه شورای اداری واحد ساوه در سالجاری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه بیست و چهارمین جلسه شورای ادرای واحد ساوه در سالجاری به ریاست حیدری نوری تشکیل شد .

اهم مسائلی که در این نشست مطرح شد پیرامون نظارت بر کیفیت آموزش ، صرفه جویی در تمام زمینه ها، تامین نیازهای حوزه پژوهش از جمله آزمایشگاهها ، کارگاهها  و... و تکریم ارباب رجوع ، ضمناً در رابطه با هر چه با شکوهتر برگزار نمودن مراسم تجلیل از فرزندان ممتاز اساتید و کارکنان تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

/ 0 نظر / 14 بازدید